Hoppa till sidans innehåll

BKK och Länsstyrelsen uttalar sig om Träleberg

28 JAN 2014 21:58
Den senaste tiden har det diskuterats en hel del om det frivilliga klätterstoppet som råder på Träleberget utanför Lysekil. Styrelsen och accesskommittén i Bohusläns Klätterklubb har därför vänt sig till Länsstyrelsen för att få råd.
  • Uppdaterad: 10 MAJ 2016 11:51

2011 föreslog Bohusläns Klätterklubb ett klätterstopp vid Träleberget fram till 15 juli. Detta gjordes mot bakgrund av att boende i området hade hört av sig till klubben. En rödlistad fågel som tidigare häckat vid klippan hade försvunnit och de boende satte detta i samband med det ökande antalet klättrare. Det gick inte att utesluta att klättrare hade stört fågeln och därför infördes ett frivilligt klätterstopp under fågelns häckningsperiod. Vi har inte funnit grund att ändra denna anmodan om klätterstopp sedan dess så den skylt som sattes upp har fått stå kvar.

Målet med klubbens accessarbete är att arbeta långsiktigt och skapa en hållbar klätterkultur i Bohuslän. Grundtanken är att alltid ta hänsyn till djur och natur, och att skapa bra relationer till markägare, grannar och andra intressegrupper.

En del av detta arbete görs genom att införa klätterstopp. Stoppen införs oftast under begränsade perioder vid ett fåtal av Bohusläns alla klippor. I vissa fall är vi ålagda att avhålla oss från klättring, eftersom vi annars skulle riskera att strida mot miljöbalken och EU-lagstiftning. I andra fall är stoppen införda i förebyggande syfte.

Det frivilliga klätterstoppet vid Träleberget har dock skapat debatt och tidsperioden det omfattar har till viss del ifrågasatts. Accessansvariga i BKK vände sig under denna och förra veckan därför till Länsstyrelsen för att få råd. Länsstyrelsen har lämnat följande svar (i kursivt nedan): 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har, med anledning av diskussionen om Träleberg, tidigare kontaktats och citerats på nätforumet 8a. Vi svarade bland annat på frågor om fågelskyddsområden vilka, som mycket riktigt angavs på nätforumet, inte har använts för att skydda den aktuella arten. Mycket av den information vi lämnade återgavs dessvärre aldrig på 8a. Bland annat saknas information om det inneboende skydd den aktuella arten har, tillsammans med alla i Sverige vilt förekommande fåglar. Länsstyrelsen vill därför passa på att förtydliga vilken hänsyn som krävs vid klättring i känsliga berg. 

Enligt artskyddsförordningen (2007:845) så är den aktuella artens fortplantningsplatser och viloplatser skyddade. Det är inte heller tillåtet att störa arten under vissa tider på året, särskilt från årsskiftet fram till och med juli. Arten är rödlistad och det bohusländska beståndet har under 2000-talet minskat med 35-40%. Artens återhämtning är starkt beroende av att ostörda häckningsplatser finns att tillgå. Den är extremt revirtrogen och använder sig av samma berg under hela livet. Berget tas i regel över av ungarna när föräldrarna dör. Även tillfälligt outnyttjade bo-branter är därför av stort värde.

Arten har, enligt uppgift till Länsstyrelsen, ropat i reviret sedan oktober 2013. Det är Länsstyrelsens utgångspunkt att häckningsförsök kommer att ske på berget i år. Med tanke på artens långsamma reproduktion är varje häckning betydelsefull för populationen. Utgången av enskilda häckningar får stora konsekvenser även på regional nivå. En misslyckad häckning minskar emellertid inte på något sätt värdet av Träleberget.

Länsstyrelsen utgår från att klättring även fortsättningsvis kan ske med hänsyn till känsligt djur- och växtliv och att klättring och anläggande av nya leder anmäls till Länsstyrelsen för samråd om skyddade områden eller arter berörs.


Angående allemansrätten och klättring följ gärna nedanstående länk:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Klattring/

Skribent: Jonatan Rask

Följ oss på facebook

 

          Bohusstugan

Följ oss på instagram

 

BOHUSLANSKLATTERKLUBB

Postadress:
Bohusläns KK - Klättring
c/o Fredriksson, Bro-Fiskebäck 101
45495 Brastad

Besöksadress:
RIMNERSHALLEN, Rimnersgatan 13
45152 Uddevalla

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info